D.AI.SY DAPP

Decentralizovaná aplikácia pre finančné technológie

D.AI.SY je decentralizovaný P2P obchodný fond, postavený na modely hromadnej finančnej podpory projektu alebo služby (Crowd Funding), kde podporovatelia sú za svoj príspevok jednorázovo alebo dlhodobo odmenení.

 • Smart Contract zhodnotenia financií prostredníctvom kryptomeny USDT a TRON.
 • Smart Contract je bezpečný, nie je možné ju spätne meniť ani nijak ovplyvniť jej funkčnosť.
 •  

D.AI.SY

 • Možnosť investície pre aktiváciu účtu od $100
 • Navýšenie účtu už na 10. úroveň
 • Typy príjmov:
  • 5% za osobné doporučenie
  • 3-4% z Matrix štruktúry
  • 10% za Matrix párovací bonus
  • Unilevel obchodný bonus z výberu obchodného profitu
Čo je to D.AI.SY?

D.AI.SY ​​je skratka pre Decentralizovaný AI (umelá inteligencia) Systém, vyvinutý spoločnosťou EndoTech. Ide o novú generáciu umelej inteligencie v obchodovaní, prevyšujúca výkon súčasne používanej AI.

Ciele D.AI.SY Crowd Funding:

 • Cieľom je naplniť 10 mil. USD na vývoj novej generácie D.AI.SY,
 • každý prispievateľ získa adekvátny podiel na akciách EndoTech a ďalšie možné odmeny,
 • všetci účastníci sa môžu podieľať na pláne odmien.

Zakúpenie každého Daisy Crowd Fund balíčka je príspevkom do Crowd Funding modelu určenému k vývoju Daisy AI inteligentného obchodného systému. Smart Contract uloží 50% z balíčkov úrovne 1-7 a 70% z balíčkov úrovne 8- 10 na EndoTech Daisy obchodný účet za účelom testovania a vylepšovanie obchodných výkonov a stratégií systému Daisy AI.

Celkom 85% z obchodovania bude vyplatené prispievateľom Daisy Crowd Fund ako odmena z výkonu Daisy AI obchodného systému.

Aký je plán odmien?

Priamy príjem:

 • 5% bonus za osobné odporúčanie
 • 3-4% 3x10 Matrix Bonus - príjem z "prepadávajúcich" členov v štruktúre Matrix
 • 10% Matrix Matching bonus
 • Bonus za rýchly tímový objem
 • Matching bonus bez obmedzenia hĺbky
 • Priamy bonus bez obmedzenia hĺbky

Pasívny príjem Unilevel zo zárobkov obchodovania:

 • 10 generácií Unilevel obchodný bonus
 • Vyplácaný sa vždy, keď člen vášho Unilevel tímu vyberá svoj obchodný profit, zo všetkých členov a všetkých úrovní
 • Úroveň 1-2 sa vypláca automaticky bez kvalifikácie
 • Úroveň 3-10 sa vypláca za podmienok rovnakých ako v Matrix, nekvalifikovanej provízia sa vypláca kvalifikovaným členom vyššie
 • Bonus bez obmedzenia hĺbky
 • Matching bonus bez obmedzenia hĺbky

Akciový podiel:

 • Akciový podiel podľa veľkosti balíčka
 • Potenciálny príjem z predaja akcií Endotech
 • Možný príjem dividend

 

Čo znamená 3x10 Matrix

 • tvorenie stromu s tromi vetvami
 • 10 úrovní do hĺbky, prvá úroveň má 3 členov, každá ďalšia je násobok 3
 • nová registrácia sa umiestňuje zľava doprava = automatizované rovnomerné rozdelenie vlastných registrácií
 • automatické umiestňovanie registrácií z vyšších registrácií

Tí ktorí nechcú budovať alebo rozvíjať svoj tím, môžu profitovať viac len tým, že budú mať vyššiu úroveň svojho vstupu a tak zarábať viac na podiele z obchodovania. Teda platí, čím vyšší balíček, tým viac je možné zarábať.
Tí ktorí chcú rozvíjať svoj tím a získavať odmeny navyše za šírenie myšlienky DAISY, sú v zárobkoch limitujúce dva faktory:

 • výška vlastného balíčka - Matrix bonusy sú vyplácané z balíčkov, ktoré pod vami vzniknú, ale iba z tých, ktoré majú rovnakú alebo nižšiu hodnotu, akú vy sami vlastníte. Ak teda chcete zarábať viac, je nutné mať vyššiu hodnotu vlastného balíčka!
 • úrovňová kvalifikácia - čím viac úrovní je otvorených - tým väčší je zárobok, ako z vlastného tímu, tak i zo spilloverov.
Ako funguje obchodovanie?

Obchodný fond DAISY je z 90% v USDT a 10% v TRX. Volatilita je veľmi vysoká podľa detekcie algoritmov. V prevádzke je aktuálne 40 algoritmov a čakajú na správny okamih pre vstup do obchodov. Obchoduje sa v troch hlavných menách BTC, ETH, TRX v objemoch 85% fondu a v desiatich altcoinoch s 15% objemom fondu. Cieľom je dosahovať minimálnych výnosov medzi 300 až 400% ročne.

 • Pozície sa uzatvárajú.
 • AI určuje, kedy máte a kedy nemáte obchodovať z dôvodu vysokej obchodnej volatility.
 • Štýl obchodovania s vlastnými algoritmami a priamymi vzťahy s vlastníkmi veľkých búrz umožňujú obchodovať s oveľa väčšími objemami.
 • Aktuálne sa obchoduje s krypto menami. V budúcnosti rozšírenie do sektoru DE-FI, devízového trhu a iných triednych aktív, ako sú komodity, ktoré sú súčasťou budúcnosti, pridávajúc dlhovekosť a väčšie možnosti generovania výnosov.

 

Na stránkach EndoTech je vidieť okrem iného aj históriu obchodov pri jednotlivých stratégiách. Nejde o kvantitatívne obchodovanie (veľké množstvo obchodov s minimálnymi maržami) na čo ani kryptomenový trh nie je v súčasnom štádiu rozvoja vôbec postavený. Ide o trendové obchodovanie na vzostup alebo pokles. Zo záznamu obchodovanie napríklad 4h Binance Alpha BTC Leverage 10 vidíme, že len celkom výnimočne za deň prebehne viac ako jeden obchod. Nie je výnimkou ani niekoľkodňová aj týždenná medzera medzi jednotlivými obchodmi.

  

Výsledky hypotetického výkonu majú veľa inherentných obmedzení. Neexistuje žiadna záruka, že akýkoľvek účet bude dosahovať zisk alebo stratu. V skutočnosti sú výsledky hypotetického výkonu a skutočné výsledky následne dosiahnuté konkrétnym obchodným programom. Jedným z obmedzení výsledkov hypotetického výkonu je, že sú všeobecne pripravené s výhodou pochopenia situácie. Hypotetické obchodovanie navyše nezapája finančné riziko a žiadny záznam o hypotetickom obchodovaní nemôže úplne zodpovedať za vplyv finančného rizika skutočného obchodovania. Možnosť odolať strate alebo dodržiavať konkrétny obchodný programom napriek obchodným stratám sú materiálnymi bodmi, ktoré môžu nežiadúco ovplyvniť skutočné výsledky obchodovania. Na trhoch všeobecne alebo k implementácii akékoľvek špecifického obchodného programu sú ďalšie faktory, ktoré nemôžu plne zodpovedať pri príprave hypotetických výsledkov výkonu a môžu ho tak narušiť.

Kto je Endotech?

EndoTech je globálna fintech spoločnosť so sídlom v Izraeli. Je prvý technologický partner pre Daisy Crowd Fund. Aktuálne dodáva systémy umelej inteligencie pre TOP finančné inštitúcie.

 • Algoritmus so schopnosťou sa učiť, pracuje na trhoch, kde má v správe celkovo viac ako 1 Billion dolárov a je používaný vo finančných inštitúciách viac ako jednu dekádu.
 • Tím vedcov z odboru umelej inteligencie má v prevádzke viac ako 20 systémov umelej inteligencie, ktoré slúžia ako chrbtica pri obchodovaní vo viac ako 150-tich investičných spoločnostiach po celých Spojených štátoch, Európe a Ázii.
 • Používanie dvojnásobného aproximačného algoritmu, ktorý má dodnes široké uplatnenie v operačných systémoch, databázových systémoch a dizajnu čipov VLSI.
 • Zameranie na rozpoznávanie vzorov a vývoj komplexných matematických algoritmov.

 

V roku 2020 spoločnosť EndoTech poskytla celkovo osem individuálnych stratégií, z ktorých každá bola zameraná na vytváranie nového bohatstva vo formáte USD alebo BTC. Každá stratégia bola úspešne splnená v ročnom období 2020, a to v zisku. To poskytlo našim používateľom priemerný ročný čistý zisk 300% alebo viac.

V januári 2021 úspešne spustili Super Inteligentný D.AI.SY Projekt. Samotné toto spustenie zvýšilo celkový systém AUM pre maloobchod na viac ako 60 miliónov dolárov a prvýkrát zvýšilo celkový počet aktívnych účtov nad hranicu 50 000, čo bolo v histórii spoločnosti.

V januári 2021 svetovo uznávaná burza Gemini verejne podporila v spoločnosti EndoTech ako „Poskytovateľa inštitucionálnych krypto služieb“ - veľká česť a obrovská odmena pre celý tím.

 

D.AI.SY prezentácia

6. februára 2021  1.34 MB  DAISY prezentace.pdf
Obchodný fond, 100% decentralizovaný, P2P transakcie prostredníctvom Smart Contract
0