Vitamín C - účinné a bezpečné nevyužité antivirotikum

image

Játra pracuji efektivněji, když je plazma saturovaná vitamínem C. Znamená to rychlejší odstraňování bakteriálních jedů, toxických metabolitů a dalších součástí infekce.

Při určitých akutních stavech, rychle podána velká dávka vitaminu C (50-150 g) funguje jako "bleskový oxidizér" a často napraví patologii v průběhu minut. Zajišťuje integritu cévních stěn a buněčných vazeb, čímž brzdí rozšiřování infekce. Udržení kapilární integrity je velmi důležité při virových infekcích, zejména dlouhodobých nachlazeních, protože jinak může dojít k průniku viru do mozku a encefalitidě.

Vrcholným a prakticky neznámým farmakologickým způsobem využití je vitamin C jako antivirotikum, antibiotikum a antitoxin.

Protivirový účinek vitaminu C byl testován i pro viry : polio, pravých neštovic (variola), vztekliny, tabákový mozaikový virus, herpes viry, ptačí tumorigenní RNA virus, HIV, paramyxoviry (do této skupiny patří m.j. viry spalniček a příušnic), viry chřipky typu A.

Přitom je zjevné, že vitamin C zasahuje velmi různorodé do skupiny virů. Vitamin C jako antivirotikum je nespecifický a pozoruhodně širokospektrální. Je proto velmi pravděpodobné (a klinické zkušenosti to potvrzují), že působí i proti mnoha jiným virům, než bylo uvedeno výše. Např. náš známý COVID-19.

Je neuvěřitelné, že toto účinné a bezpečné antivirotikum zůstává i po desetiletích téměř zcela nevyužité !

Vitamín C se lépe vstřebává s jídlem. Strava užitá s vitamínem C by neměla být mastná, aby nepodporovala vznik karcinogenů v žaludku. Nedoporučuje se celkově přehánět to s potravinami a nápoji bohatými na cukr. Vysoký příjem cukrů oslabuje imunitu, protože konkuruje využití vitaminu C. Transport vitaminu C a glukózy probíhá stejnými cestami, proto přebytek glukózy v plazmě vede ke snížení prostupu vitamínu C a tím k oslabení funkcí bílých krvinek.

Pro vyšší dlouhodobé dávky může být vhodnější askorbát sodný.Telo dlouhodobě přizpůsobuje spotřebu množství vitamínu C, jaké má k dispozici. Po skončení dlouhodobého užívání, dávky třeba snižovat postupně a nevysadit vitamín C najednou. Enzymatické systémy, závislé na vitaminu C, běží až 24-48 h i po snížení dávek vitaminu C, rozjetý metabolismus by mohl velmi rychle spotřebovat veškerý vitamín C v těle a hrozil by akutní nedostatek (paradoxní hypovitaminóza).

Kvůli otázce zjištění souvislosti vitamínu C a ledvinových kamenů, se uskutečnily dvě rozsáhlé kontrolované studie, které sledovaly 85 557 zdravých žen a 45 619 zdravých mužů po dobu 14 let zvýšeného příjmu vitamínu C, až do 1,5 g / den. Riziko ledvinových kamenů z vitamínu C se nepotvrdilo, dokonce byl pozorován mírný preventivní vliv u mužů, kteří konzumovali alespoň 1,5 g denně, oproti mužům, kteří konzumovali méně než 250 mg denně.

Existuje nejméně 55 rizikových faktorů pro vznik kamenů, přičemž mezi nejdůležitější patří infekce, nebo patologické změny v metabolismu. Vitamin C je ve vyšších koncentracích baktericidní, takže může přispět k likvidaci bakteriálních ložisek.

Za výraznou prevenci ledvinových kamenů se při dlouhodobém užívání považuje pyridoxin (vitamín B6) 10 mg denně, ústní a oxid hořčíku (magnézia) (300 mg / den ústně),

Při užívání vitamínu C je třeba dbát na dostatek tekutin, zejména vody. Pro zdravých dospělých lidí je vitamin C bezpečný a hrozí přinejhorším mírný osmotický průjem. Toto je jediný plošně dokumentován nežádoucí účinek a pozoruje se u části lidí přibližně od dávky 3 g denně. Žádné jiné nežádoucí účinky, které by vytyčovali hranici bezpečnosti, nebyly konzistentně zaznamenány ani při vyšších dávkách.

Na pozoru by se měli mít zejména lidé s problematickými ledvinami a metabolickými poruchami, dále pacienti s chronickou hemodialýzou, pacienti s poruchami metabolismu železa a mědi. Onkologičtí pacienti vyžadují postupné zvyšování dávek a diabetici musí počítat s posilujícím účinkem vitaminu C na inzulín. Dětem je vhodnější vitamin C aplikovat na pokožku.

Vždy je možnost výjimečné reakce či odhalení kontraindikace. Proto pokud při užívání vitamínu C nastanou nečekané zdravotní potíže, je třeba přerušit užívání a pokud přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledat lékaře.

Výživa má velký dopad na zdraví. Během druhé světové války způsobil hladomor nejen utrpení lidí, ale trvale poznamenal i děti, které se teprve měly narodit - nejenže se narodili malé, ale během života trpěli ve zvýšené míře obezitou, cukrovkou, kardiovaskulárními onemocněními, rakovinou prsu a jinými rakovinami. Dostatek nebo nedostatek důležitých výživných látek může mít nejen hluboký a trvalý vliv na naše zdraví, ale dokonce i na našich potomků a jejich potomků.

Lidské tělo se skládá z miliard buněk, které uskutečňují tisíce biochemických reakcí a potřebují k tomu jen tucet vitamínů,

Celkem běžnou reakcí na informace o efektivním použití vitamínu C při léčbě je: "Kdyby to bylo tak dobré, všichni by to tak dělali". Z této prosté předpojatosti to většina lékařů ani nikdy nezkusí.

Doslov s příběhy :

Jistá mladá dáma kontroluje svou astma v sezóně výhradně pomocí 3 g vitamínu C a 400 mg kvercetinu denně.

Zvládnutí astmatického záchvatu u dítěte pomocí 4,5 g vitamínu C. Vitamin C může být velmi účinný, ale astmatik by měl mít u sebe i pohotovostní sprej.

Kontrola dusivých záchvatů kašle, na které nezabíraly nehormonální léky, pomocí několika gramů vitamínu C denně. Jiné svědectví mluví například o ústupu srdečních problémů.

Mladá paní s cukrovkou zpozorovala, že vždy po vitaminu C dostává hypoglykémii. Tehdy netušila, že vitamín C zvyšuje účinnost inzulínu.

Maminka dítěte s potvrzeným černým kašlem hlásila výrazné zmírnění kašle již při dávce 250 mg vitaminu C, 3 × denně.

Pro zdraví je kromě vitaminu C stejně důležitá pestrá a čerstvá strava, dostatek kvalitního spánku, duševní pohoda, jasné životní směrování, slunce, pohyb na čerstvém vzduchu a jiné "luxusní" okolnosti.

Co je kurděje a jak se projevuje

Po úplném zastavení příjmu kyseliny askorbové v těle se v období od 4 do 12 týdnů vyvine kurděje. Při hypovitaminóze C jsou klinické projevy méně výrazné a objevují se později, obvykle po 4-6 měsících.

Projevuje se křehkostí cév s výskytem charakteristické hemoragické vyrážky, která může vypadat ve formě malých teček, jakož i ve formě rozsáhlých krvácení na kůži. Kromě toho existuje tendence ke krvácení z nosu, krvácení z dásní, krvácení z ústní sliznice, ztráta zubů. V závažných případech existuje riziko krvácení z gastrointestinálního traktu, které bude naznačovat tmavou barvu stolice nebo příměs krve ve stolici, krvácení z dělohy atd. Toto krvácení je nebezpečné z důvodu ztráty krve.

Je to způsobeno skutečností, že kolagen, jehož syntéza se podílí na vitaminu C, je důležitou součástí cévní stěny. Úbytek kolagenu je výstrahou začínajícího kurděje. Přítomna je i bolest v končetinách, snížení imunity a výskyt hypochromickej anémie.

Zaznamenává se také výskyt závažné obecné slabosti a také svalové slabosti, snižuje se pracovní kapacita a zvyšuje se únava. Lidé trpící kurdějemi naznačují výskyt bolesti svalů a kloubů během fyzické námahy, zejména při dlouhodobé chůzi. Deficit kyseliny askorbové v těle nepříznivě ovlivňuje stav kostní tkáně, což vede k zlomeninám kosti i pod vlivem malého traumatického faktoru. Kromě toho je vitamín C jakýmsi stimulantem k vyvolání imunitních reakcí, např. alergie, záněty.

Onemocnění může trvat týdny až měsíce. Mezi těmito těžkými a velmi lehkými formami existují různé druhy přechodů.

V závažných případech dochází k úmrtí: z vyčerpání v důsledku krvácení, vředů, letargie, někdy z krvácení do srdce - infartkt nebo z komplikací zánětu plic, ledvin.

Vitamín může fungovat jako lék, ale lék nemůže fungovat jako vitamín.

Andrew Saul, šéfredaktor Orthomolecular Medicine.

§ Nařízení EP 1924 2006, NAŘÍZENÍ KOMISE EU č. 1047 2012, Nariadenie 432 2012 §

Informace uvedené na stránkách jsou od nezávislých přispěvatelů, nebo jen souborem informací z volně dostupných domácích a zahraničních zdrojů. Uvedené informace jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání a informací. Svobodu projevu a právo na informace zaručuje Ústavní zákon. Názory autorů se nemusí shodovat s názory této stránky, která nenese odpovědnost za nesprávné informace.

Cílem textu není zmírnit nebo léčit jakékoli zdravotní či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat ani k takové činnosti podněcovat. Za žádných okolností nenavádějí čtenářů nahrazovat běžnou "nezbytnou" lékařskou péči, či urgentní medicínu, ani k tvrzením o léčivých účincích produktů či postupů.

Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s "kvalifikovaným" zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Publikované informace nebyly posuzovány regulačním orgánem. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

0