Blahodárné účinky vitamínu C

image

Vysoká hladina vitamínu C v krvi má obrovský zdravotní potenciál

Vitamín C je nepostradatelný pro buněčné vazby, kůži, klouby, svaly

Vitamín C je klíčový pro syntézu a regeneraci kolagenu a je tedy nepostradatelný pro buněčné vazby, kůži, klouby, svaly a srdečně cévní soustavu. Kolagen tvoří jednu třetinu všech našich bílkovin a je cementem, který drží pohromadě naše tkáně, všech 10 bilionů našich buněk. Bez vitamínu C se kolagen vůbec nevytváří.

Vitamín C - diuretikum - likviduje volné radikály

Vitamín C je účinné diuretikum (působí močopudně). Při dýchacích infekcích zlepšuje stav pacienta. Při vysokých dávkách je jeho účinek natolik razantní a účinný pro široké spektrum onemocnění až je to neuvěřitelné. Vysvětlením je jeho schopnost eliminovat volné radikály. Radikály jsou molekuly, které mají jeden nebo více nespárovaných elektronů. Vznikají při metabolických procesech. Při poškození buněk dochází k vytvoření velkého množství volných radikálů, které řetězově přenášejí poškození i na další buňky a to tak, že volný radikál ukradne chybějící elektrony vedlejší molekule a tím ji poškodí. Každá buňka je denně napadena až 10 000 radikály, ale tělo je dokáže včas zneškodnit pomocí antioxidačních systémů, část radikálů, ale unikne a to je jednou z příčin stárnutí.

Vitamín C - regulace tuků - srážlivost krve - metabolismus vápníku

Vitamin C je velmi důležitý pro regulaci tuků v tkáních, srážlivost krve a dokonalý metabolismus vápníku. Na něm závisí pevnost našich kostí a zubů. Je na něm závislý metabolismus žlučových kyselin, kyseliny listové, metabolismus železa, mědi a některých aminokyselin.

Vitamín C aktivizuje mnoho tělesných enzymů

V době stresu a nemoci vzniká extrémní poptávka po službách vitamínu C a zde někde je základ jeho všestranného vlivu na funkci metabolismu. Antioxidanty fungují synergicky a mají důležitou roli v detoxikaci organismu. Vitamín C aktivizuje mnoho tělesných enzymů včetně inzulínu, udržuje enzym prolyl a lyzyl v aktivní formě.

Vitamín C snižuje hladinu histaminu

Vztah vitaminu C a histaminu je antagonistický a vitamin C snižuje jeho hladinu v krvi. Vitamín C inhibuje proteiny v poškozených buňkách, které jsou způsobeny popáleninami, infekcí nebo otravou a tím zabraňuje hlubšímu poškození tkání a šoku organismu.

Vitamín C - činnost mozku - nervově svalová koordinace

Vitamin C je nezbytný pro správnou činnost mozku a nervově svalovou koordinaci. Jeho přítomnost je nezbytná pro plnou aktivitu mnoha hormonů včetně oxytocinu, vazopresinu, cholecystokininu a melanotropinu, podílí se na syntéze a regulaci hormonů štítné žlázy.

Vitamín C je silné analgetikum

Má silné proti bolestivé účinky a může plně odstranit potřebu analgetik a opiátů a tak nezatěžuje játra a nevytváří závislosti.

Prioritní orgány mají až 100-násobek běžné krevní koncentrace vitamínu C

Některé tkáňové místa prioritního významu mají až 100 násobek běžné krevní koncentrace vitamínu C: mozek, slezina, lymfatické uzliny, játra, ledviny, štítná žláza, srdce, pankreas - z toho vyplývá, že vysoká koncentrace C vitaminu v krvi má obrovský zdravotní potenciál.

Vitamin C a Selen

Podáváním selenu naše tělo zlepšuje toleranci na C vitamín a u pacientů s chemickými alergiemi selen obecně zmírňuje chemické alergie, zřejmě proto, že posiluje aktivitu glutathion-peroxidázy.

Mechanismy regulující vitamín C v organismu

Naše tělo má účinné mechanismy, kterými si reguluje hladinu vitamínu C

1. Trávicí soustava - tělo přijme z potravy jen tolik vitamínu C, kolik potřebuje, zbytek projde nestrávený střevy a pokud je toto množství příliš velké způsobí mírny průjem, který ustoupí snížením dávek.

2. Ledviny - vitamin C je rozpustný ve vodě, takže se snadno vylučuje.

Blahodárné účinky vitamínu C

• Při transportu do buňky odstraňuje ochranný plášť virů a brání tak vytváření dalších virů a zajišťuje snadnější fagocytózu a likvidaci virů imunoglobuliny.

• Jsou dobře známy jeho protibakteriální účinky. Dokáže narušit polysacharidový obal mnohých obávaných patogenů (tuberkulóza, streptokoky, pneumokoky), umí je zničit a podporuje tak přirozené detoxikační mechanismy těla.

• Má obrovskou hodnotu při intoxikaci, traumatech, šoku, popáleninách, infekcích.

• Funguje jako bleskové oxidační zařízení a často napraví patologii během minut, zajišťuje integritu cévních stěn, buněčných vazeb, tím brzdí rozšiřování infekce a brání tak průniku infekce do mozku.

• Reguluje činnost imunitního systému, kontroluje rakovinu a likviduje útočníků prostřednictvím leukocytů.

• Posiluje buněčnou imunitu a podporuje endokrinní žlázy v jejich činnosti, nadledvinky v tvorbě adrenalinu a kortikoidů, imunitní systém v tvorbě protilátek.

• Vitamin C podporuje buněčné dýchání pomocí transportu vodíku.

• Poskytuje elektrony do enzymatických procesů a jako antioxidant zneškodňuje volné radikály.

• Je nezbytný pro detoxikační funkce jater a ledvin, opravuje buňky a chrání je.

• Je klíčový pro syntézu a regeneraci kolagenu a je tedy nepostradatelný pro buněčné vazby, kůži, klouby, svaly, srdečně cévní soustavu.

• Je velmi důležitý pro regulaci tuků v tkáních, srážlivost krve a dokonalý metabolismus vápníku.

• Aktivizuje mnoho tělesných enzymů včetně inzulínu.

• Je nezbytný pro správnou činnost mozku a nervově svalovou koordinaci.

• Podílí se na syntéze a regulaci hormonů štítné žlázy.

• Je analgetikum - má silné proti bolestivé účinky.

• Patří mezi nejbezpečnější známé substance.

• Je mimořádně netoxický a předávkování je nepravděpodobné.

• Opravuje a udržuje integritu stěn vlásečnic a drží tak infekci pod kontrolou.

• Zlepšuje využitelnost inzulínu a pomáhá játrům v metabolismu chlorohydrátov.

• Předchází komplikacím a umožňuje normální hojení ran.

• Pomáhá kontrolovat hyperglykémii, snižuje krevní tlak a zlepšuje prokrvení.

• Zlepšuje pružnost cév, snižuje vysoký krevní tlak a jeho výkyvy.

• Snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

• Je výbornou ochranou srdce před stresy a léčí srdeční onemocnění a příhody včetně revmatického srdce.

• Je potřebný nejen pro tvorbu, ale i opravu a údržbu stávajícího kolagenu.

• Zlepšuje cévní obraz, má regulační vliv na leukocyty a pokud je jejich nedostatek, zvyšuje jejich množství a když je jich mnoho, snižuje.

• Dokáže kontrolovat myelocytickou leukémii.

• Stimuluje funkci nadledvin a potlačuje alergické reakce.

• Snižuje množství kyseliny močové v těle.

• Stabilizuje a reguluje imunitní reakce našeho těla a má důležitý vliv na aktivitu bílých krvinek při rozlišování antigenů na přítel a nepřítel.

• Má synergický efekt s antibiotiky.

• Má ochranný a stabilizační vliv na játra a ledviny.

• Působí jako bleskové oxidační zařízení, vytěsní CO (oxid uhelnatý) z hemoglobinu a oxiduje ho na neškodný CO2.

• Účinně chrání při chronických otravách olovem a neutralizuje tyto jedy a škodliviny: Kyanidy, benzpyrenu, Cholantrén (nebezpečné karcinogeny), Metylchlorantrén, Antracen, Arsen, Ozón, sulfonamidy, dusičnany, Fosfor.

• V dostatečných dávkách chrání před oslepnutím a selháním orgánů při cukrovce.

• Odstraňuje toxický šok.

• Udržuje cévní i biochemický přenos kyslíku do poškozených tkání a tím předchází sekundárnímu odumírání tkání, zlepšuje hojení.

• Buňky potřebují vitamín C pro snadný průběh biochemických procesů a buněčného dělení. Nedostatek vitaminu C se projeví neúplným nebo chybným dělením, což je základ pro stárnutí, degenerativní procesy v těle a rakovinu.

• Větší dávky vitamínu C mají velký vliv na rychlost hojení zlomenin.

Vitamín C vstupuje do biochemických procesů jako dárce elektronů. Buňka v procesu dýchání přijme kyslík, molekula askorbátu předá molekule kyslíku elektron, tím se askorbát dostane do stavu vysokoreaktivního radikálu a odebere elektron molekule bílkoviny. Dochází ke spojení molekul metylglyoxalu, askorbátu a bílkoviny. Bílkovina je pak aktivována na energetické rozhýbání.

(Pokračování)

§ Nařízení EP 1924 2006, NAŘÍZENÍ KOMISE EU č. 1047 2012, Nariadenie 432 2012 §

Informace uvedené na stránkách jsou od nezávislých přispěvatelů, nebo jen souborem informací z volně dostupných domácích a zahraničních zdrojů. Uvedené informace jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání a informací. Svobodu projevu a právo na informace zaručuje Ústavní zákon. Názory autorů se nemusí shodovat s názory této stránky, která nenese odpovědnost za nesprávné informace.

Cílem textu není zmírnit nebo léčit jakékoli zdravotní či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat ani k takové činnosti podněcovat. Za žádných okolností nenavádějí čtenářů nahrazovat běžnou "nezbytnou" lékařskou péči, či urgentní medicínu, ani k tvrzením o léčivých účincích produktů či postupů.

Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s "kvalifikovaným" zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Publikované informace nebyly posuzovány regulačním orgánem. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

0